Home

Hoogbegaafdheid

Het intelligentieniveau verschilt van mens tot mens. Maar sommigen zijn wel echte uitschieters in hun denkpatroon en leervermogen. De mate van intelligentie (oftewel het Intelligentie Quotiënt) wordt gemeten met behulp van tests. Deze zijn geïnspireerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog David Wechsler. Hij ontwikkelde een aantal tests waarbij de persoon wordt uitgedaagd in diverse categorieën, zoals ruimtelijk inzicht, taal en rekenen.

Onafhankelijke informatievoorziening
Wij danken Rollatorweb voor hun steun bij het opzetten van dit project, waarbij onafhankelijke informatievoorziening voorop staat.